หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์มูลนิธิ สวค.


2023-02-22 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่ม YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วม โดยให้สัมภาษณ์ในเรื่องศักยภาพของพื้นที่ จุดอ่อนและจุดแข็งเชิงพื้นที่ ในมิติต่างๆ และสถานการณ์ลักษณะการเติบโตของ MSME ในพื้นที่ รวมถึงประเด็นอื่นๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603