หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 13


2023-02-22 14:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและบริโภคอาหารปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603