หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การตรวจราชการปรกติ และติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัด อก.


2023-02-20 16:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ด้วย นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางการตรวจราชการปรกติ และติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัด อก. และปรึกษาหารือแนวทาง/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603