หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย


2023-02-18 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวนาถนภา รุ่งแสนทวี รองประธานกลุ่ม YEC อุบลฯ และกลุ่ม YEC อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603