หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข


2023-02-18 13:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข จะได้ยลความงดงามของเมืองแห่งแสงแรก แสงธรรม แสงเทียน ธรรมชาติงดงาม พร้อมทั้งได้สัมผัสสุนทรียศิลป์ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ทรงคุณค่า จากทุกภูมิภาคของไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603