หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก นำพาคณะเข้าพบ


2023-02-18 12:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YECอุบลฯ ต้อนรับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก นำคณะเข้าพบและเยี่ยมชมการทำงานและร่วมกันปรึกษาการรือในเรื่องต่างๆร่วมกันทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีต่อกันทางด้านการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวทวิภาคีระหว่างสภาหอการค้าและอุตสหาหกรรมแขวงจำปาสักและหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในโอกาสนี้ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้แก่ทางสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก มอบไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและศิริมงคลกับชีวิตต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603