หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)


2023-02-18 10:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อนำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพัฒนาทักษะความสามารถของแรงงานและบุคลากรในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) องค์ประกอบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EVC) รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603