หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี


2023-02-17 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศวังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน 44 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่าน จำนวน 11 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่าน 33 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 2 รายผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 รายผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603