หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-02-15 11:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในปี พ.ศ.2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603