หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี


2023-02-14 16:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ภายใต้หัวข้อ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ตลอดปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประวัติ ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี และการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603