หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทิดพระเกียรติ16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ79


2023-02-11 13:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทิดพระเกียรติ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ79 วันกีฬาแห่งชาติ เพื่อรำลึกในพระอัจฉริยะภาพด้านกีฬา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชน ทั่วไปเล่นกีฬาและออกกำลังกาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603