หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566


2023-02-09 15:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางยกระดับดงอู่ผึ้ง และทางยกระดับวนารมย์ ต่อนายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ซึ่งมีแบริเออร์ กีดขวางเส้นจราจรทำให้การจราจร ติดขัด ในการที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาช่วงเวลาเร่วด่วน ซึ่งได้รับคำชี้แจงดังนี้

  1. ชะลอความเร็วรถที่จะเข้า วงเวียน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

เพราะผู้ขับขี่รถยังไม่คุ้นชินกับวงเวียนที่มีหลายช่องจราจร

2.จะเปิดทำการสมบูรณ์แบบ หลังจากส่งมอบให้แขวงการทางอุบลราชธานี1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
3. หลังจากติดแผ่นป้ายบอกเส้นทางจราจร เพื่อให้ พี่น้องประชาชนผู้ขับขี่ ได้มองเห็นป้ายสัญญาณที่ชัดเจน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องผู้ใช้ถนนได้รับทราบทั่วกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603