หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ


2023-02-09 15:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC นายไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณศิริพร คำยอด YEC เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยบริษัทวอลล์สตรีท อิงลิช ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและแนวทางการลงทุน ในธุรกิจแฟรนไชส์ของสถาบันวอลล์ สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603