หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล 2023


2023-02-08 17:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่ม YEC อุบลราชธานี นางสาวณิชาภา ไชยสงคราม กรรมการกลุ่ม YEC อุบลราชธานี นางสาวนาถนภา รุ่งแสนทวี กรรมการกลุ่ม YEC อุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ร่วมงานมหกรรมบ้านและอสังหาอุบล 2023 ภายใต้คอนเซปต์ “LIVING SOCIETY” รวมพลคนรักบ้าน พร้อมบริการและกิจกรรมภายในงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603