หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม Ubon Solar Night Run 2023 โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง


2023-02-06 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเขื่อนสิรินธร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม Ubon Solar Night Run 2023 โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวิ่ง Ubon Solar Night Run 2023 โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชกาจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายสฤษฎี นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายอภิวัฒน์ ศิริอำนาจ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ร่วมในพิธี โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนในเมืองรอง เกิดการกระจายได้ท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพ่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603