หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟ-ชา ที่ราบสูงโบลาเวน


2023-02-03 16:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟ-ชา ที่ราบสูงโบลาเวน การประชุมเพื่อส่งเสริมการผลิต กาแฟ ชา ที่ราบสูงโบลาเวนให้มีความยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณท์กาแฟลาวให้กว้างไกลในระดับภาคพื้นและสากล รวมถึงการท่องเที่ยวและดึงดูดการลงทุน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603