หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานแสดงและจำหน่ายเสินค้าในงาน Amazing ISAN Woven Fabric มนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย ใส่ยังไงก็สนุก


2023-02-02 18:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Amazing ISAN Woven Fabric มนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย ใส่ยังไงก็สนุก โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่น ให้โดดเด่นในรูปแบบของเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้ ของประดับตกแต่งและผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นสินค้าระดับสากล ที่มีคุณภาพสู่ตลาดอื่นๆ เพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์สร้างงาน สร่างอาชีพ และสร้างรายได้กับประชาชน กลุ่มผู้ผลิต OTOP


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603