หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่ม ให้ ขสป.ยอดโดม,กองร้อยทหารพรานที่ 2310 และ หน่วยงานอื่นๆ


2023-02-01 14:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ มามอบผ้าห่ม ให้ ขสป.ยอดโดม,กองร้อยทหารพรานที่ 2310 และ หน่วยงานอื่นๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603