หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมกิจกรรม Ubon Solar Night Run โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง


2023-01-31 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามประกาศ เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “Ubon Solar Night Run โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603