หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดอุบลราชธานีในการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2023-01-30 13:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้สัมภาษณ์ ในเรื่องข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดอุบลราชธานีในการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เสนอต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการประชุมหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากจังหวัดได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ดังกล่าวแล้ว จะสามารถลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603