หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวงานวิ่ง Ubon Solar Night Run 2023 และบันทึกเทปรายการ


2023-01-26 17:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และนางรัตดาวรรณ์ แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เตรียมจัดการวิ่ง Ubon Solar Night Run 2023 โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดงานวิ่ง ภายใต้ชื่อ Ubon Solar Night Run 2023 โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Super Mini ระยะทาง 12 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603