หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม Ubon Solar Night


2023-01-24 13:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ และคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและพิธีกร ครั้งที่1/2566 ในการจัดกิจกรรม Ubon Solar Night โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง เพื่อให้การเตรียมการจัดงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603