หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-01-23 08:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 “คุณพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์” โดยมีคุณพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC และคณะกรรมการประจำปี 2564-2565 ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603