หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2023-01-18 15:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย H.E. Dr. Sarah Taylor (ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์) เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อร่วมพิธีมอบคู่มือสำหรับครูและชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก The Canada Fund for Local lnitiatives (ทุนรัฐบาลแคนาดาสำหรับโครงการริเริ่มในท้องถิ่น)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603