หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนา “สานพลังคนอุบล ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม”


2023-01-18 15:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมเสวนา “สานพลังคนอุบล ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม” เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาและทางออกในการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม ตลอดจนหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603