หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานเสวนา และประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ


2023-01-16 10:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานเสวนา และประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพรายบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันออกแบบโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603