หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


2023-01-12 12:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสจังหวัดอุบลราชธานี และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดย ฯพณฯ เลี่ยว จวิ๋นอวิ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603