หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม


2023-01-11 15:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ร่วมประชุมหารือในประเด็นต่างๆ ในการร่วมดำเนินงานของทุกส่วนราชการในอำเภอเขมราฐ โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยก่อนการประชุมวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้จัดการประชุมสภากาแฟ เพื่อต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603