หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี งานแถลงข่าวการประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2023


2023-01-09 14:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและ YEC จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวการประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2023 เพื่อดำเนินการจัดการประกวดคัดเลือกตัวแทน เพื่อเข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี ประจำปี 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Civilized of Srivanalai”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603