หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี “ร่วมเป็นเกียรติงาน รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566”


2023-01-03 09:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงาน “รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี2566” ซึ่งกิจกรรมที่ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีส่วนร่วมในการจัดงานคือ กิจกรรมจุดเช็คอิน แต้มสีที่ผาแต้ม ทอผ้าท้าตะวัน ดนตรีสร้างสรรค์ 19:00-23:00 น.และภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายอาทิ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงโฟล์คซอง ร่วมสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล โดยมีวัตถุประสงค์จุดประกายให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว และช่วยหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าOTOPส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603