หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิดงานประจำปีวิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2566


2022-12-30 10:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานพิธีเปิดประจำปีวิถีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี 2566 พร้อมทั้งรับมอบประกาศเกียรติคุณ จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการสนับสนุนหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603