หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


2022-12-29 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ และนายมงคล จุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่40 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอมอบโล่ให้แก่หน่วยงานราชการรัฐ ที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่40 ในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603