หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเดินแบบผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2022-12-28 08:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการ นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมงานเดินแบบผ้าไทย “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ ในแผ่นดิน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาคุณค่าผ้าไทยเมืองอุบล เพื่อเป็นการหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603