หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565


2022-12-27 11:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุม ผ่าน ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ การคัดเลือกผู้ประกอบการ และการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ (Business matching) และการดำเนินการด้านการตลาดในเดือนถัดไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603