หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี “งานสังสรรค์ปีใหม่ 2566 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี”


2022-12-24 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี YEC จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา และมอบกระเช้าผลไม้ไทย สวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ท่านประธานกิตติมศักดิ์ ,รองประธานอาวุโส ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603