หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566”


2022-12-24 10:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “รับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับแสงแรกก่อนใครในสยามในวันขึ้นปีใหม่ และยังได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603