หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2022-12-23 17:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย ได้เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการประสานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตและคณะมีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603