หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565


2022-12-23 11:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายสมชาติ

พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกันประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603