การเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่13 พ.ศ.2565 (ค.ศ.2025)


2022-12-20 14:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่13 พ.ศ.2565 (ค.ศ.2025) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603