หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกร้านและจัดนิทรรศการ


2022-12-19 17:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโส ได้เข้าร่วมประชุมตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดงานประจำปี2566ระหว่างวันพฤหัสบดีที่29 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่7 มกราคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารรายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603