หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดมหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด รวมพลังสร้าง รอยยิ้มหลังน้ำลด


2022-12-19 09:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนาย มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส

นาง พองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการ นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ นางปัทมพร ไชยนา กรรมการกลาง โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดกิจกรรม “มหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด : รวมพลังซ่อม ร่วมพลังสร้าง รอยยิ้มหลังน้ำลด”โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้น ณ วัดบ้านช่างหม้อ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ได้กระผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่แรกและร่วมกันบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในด้านต่างๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603