หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะอนุกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2022-12-16 16:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะอนุกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ในหัวข้อเรื่อง การเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพซีเกมส์ เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13พ.ศ.2565 (ค.ศ.2025) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603