หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566


2022-12-15 16:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม เพื่อปรึกษาหารือการจัดเตรียมงานรับแสงแรกแห่งสยาม ประจำปี 2566 โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603