หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.) ครั้งที่ 11/2565


2022-12-15 15:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คบจ.)ครั้งที่ 11/2565 เพื่อดำเนินการในการสนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานในจังหวัด ในการกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด โดยนางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603