หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถวายจตุปัจจัยให้กับวัดไชยมงคล


2022-12-15 15:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถวายจตุปัจจัยให้กับวัดไชยมงคล จำนวนเงิน 20,000 บาท ที่วัดไชยมงคลให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603