หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน การจัดงาน วันรวมใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2022-12-15 15:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานอาวุโส นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโส นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโส และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน การจัดงาน วันรวมใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้บริจาคเงินสดให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับบริจาค


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603