หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดอุบลราชธานี


2022-12-14 15:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603