หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ISAN BCG EXPO 2022 CAOLLABORATION 9 - 12 DECEMBER 2022 ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์


2022-12-09 17:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ISAN BCG EXPO 2022 CAOLLABORATION 9 - 12 DECEMBER 2022 ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน เปิดนิทรรศการกลางเมืองที่สะท้อนความเป็นอีสานผสานนวัตกรรมแบบ ‘ถึงแก่น’ เพื่อส่งเสริมชุมชนอีสานให้ ‘กินดี อยู่ดี คิดดี’ บนพื้นฐานของทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยผสมผสานภูมิปัญญา เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603