หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Gift festival Opening เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข เพื่อสรรสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี กับแคมเปญ Embracing Happiness 2023


2022-12-08 17:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Gift festival Opening เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข เพื่อสรรสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี กับแคมเปญ Embracing Happiness 2023 ช่วงเทศกาลคริสต์มาสตลอดจนเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603