ประชุมการรายงานแผน ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ คทช.จังหวัดอุบลราชธานี


2022-12-07 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการรายงานแผน ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ คทช.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในเขตพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603